İnsan Kaynakları Politikamız

İnsan Kaynakları Politikamız

AA and Partners, başarısının temeli olan insan sermayesini, eşit fırsat ilkesiyle uluslararası standartlarda yönetmeyi ve çalışanlar tarafından tercih edilen kuruluş olmayı ilke olarak benimsemiştir.

Temel politika, işin gerekleriyle çalışanların beceri ve yetkinliklerini buluşturarak insan kaynaklarını çağdaş ölçütlere göre ve herkese eşit fırsat ilkesiyle seçmek, geliştirmek, değerlendirmek ve yönetmektir. İnsan Kaynakları yönetimi, dinamik, gelişime açık ve yenilikçi bir ortam yaratarak çalışanların performanslarını artırmayı; böylece Şirket hedeflerine etkin ve verimli biçimde ulaşılmasını desteklemekle yükümlüdür.

AA and Partners`da seçme ve yerleştirme uygulamalarının amacı, sürdürülebilir bir başarı için eğitim düzeyi, başarı motivasyonu ve sosyal nitelikleri yüksek, gelişime, öğrenmeye ve yeniliklere açık, girişimci, dinamik, müşteri odaklı, saygılı ve iş ahlakına sahip kişileri kurum bünyesine katmaktır.

Kişilerde aranan temel özellikler; insani değerlerini ve kişisel yetkinliklerini  geliştirmeleri; dünyayı, gelişmeleri, yenilikleri merak edip, araştırmaları, öğrenmeleri, uygulamaları; hayatlarının her alanında gelişime açık, fark yaratan değer katan bireyler olmalarıdır.

Uluslararası platformda görev yapılması nedeniyle, çoğu pozisyon için çok iyi düzeyde İngilizce bilgisi, seyahat edebilirlik ve taşınma engeli olmamak kritik önem taşır. Teknik bilgi ve beceri ise, iş başında kazandırılır.

AA and Partners`a info@aaandpartners.com e-posta adresinden başvurabilirsiniz.

 

Neden AA and PARTNERS ?

 • Yönetim biçimi, eşitlik üzerine değil adalet üzerine kuruludur.
 • Farklılıklara saygı, düsturumuzdur.
 • Güvenilirlik ve Dürüstlük gerçek katma değerimizdir.
 • Etik Kurallar, olmazsa olmazımızdır.
 • İnsan Sağlığı ve Çevre Bilinci, önceliğimizdir.
 • Sürekli Gelişim, prensibimizdir.
 • Çalışanlarımıza Bağlılık, aile bağımızdır
 • Çalışanlarımızın sosyal ve kültürel gelişimi, ödevimizdir.

İşe Alım Sürecimiz

 • İş pozisyonlarının kariyer sitelerine ve referans olabilecek şahıslara duyurulması.
 • Uygun adayların veri tabanına kaydedilmesi.
 • Başvuruların incelenmesi.
 • Adaylarla teknik ve yetkinlik temelli mülakat yapılması.
 • Adayların insan kıymetleri ilkeleri kapsamında değerlendirilmesi.
 • Başarılı adaylara iş teklifi yapılması.
 • İş teklifinde bulunulan adaylar ile işin mahiyeti hakkında bilgi paylaşımı.
 • İş yerleştirme süreçlerine başlanması.
Menü