AA and Partners tarafından,

  • Enerji; (Termik ve Yenilenebilir Enerji Santralleri, LNG terminalleri, Rafineriler ve petrol; gaz işleme tesisleri) ,
  • Su ve Çevre (Su Arıtma tesisleri, Waste to Energy tesisleri, biyoethanol tesisleri, desalinasyon tesisleri, PPP projeleri) ,
  • İnşaat, tasarım ve mimarlık

sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası yatırımcı, yüklenici ve tedarikçi firmalara temsilcilik ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Dünyanın alanlarında önde gelen firmalarının temsilciliğini sürdüren AA and Partners, yeni iş geliştirme projeleri ile müşterilerine önemli fırsatları yakalama fırsatı yaratmaktadır. AA and Partners, temsilciliğini yapmış olduğu firmalara Türkiye, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Afrika’da özel sektör ve kamu kuruluşlarına uzman oldukları alanlarda hizmet vermelerini sağlamaktadır. AA and Partners, temsilcisi olduğu firmaların bulunduğu ülkelerde en uygun ve rekabetçi çözüm ortakları ve stratejik partnerleri de bulmasına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca ilgili sektörlerde özet olarak aşağıdaki hizmetler de sunulmaktadır,

  • Fizibilite çalışmaları
  • İhalelere ilişkin ön yeterlilik ve yeterlilik dosyalarının hazırlanması
  • Şartname hazırlama
  • Projelerin her aşamasında raporlama
  • Proje geliştirme
  • Lisans ve ruhsat başvuru dosyalarının hazırlanması, süreç takibi
  • Tedarikçi (vendor) listelerinin hazırlanması
Menü