Kalite Standartları

Kalite; ele alınan işte devamlılık ve sürekli gelişim ile ilerleyen bir süreçtir. AA And Partners için kalite, bir vizyona sahip olmak ve bu vizyon çerçevesinde ekosisteminde bulunan paydaşlarına katma değer sağlamaktır. Bu doğrultuda AA And Partners’ın kurumsal algısı, Bu doğrultuda AA And Partners, Türkiye’de ve uluslararası alanlarda kalite kavramıyla anılan bir kurumdur.

Menü