HAKKIMIZDA

HİZMETLERİMİZ

KALİTE STANDARTLARI

KARİYER

İLETİŞİM

TR

EN

RU

A-class Alliance

 

Dünyanın alanlarında önde gelen firmalarının temsilciliğini sürdüren AA and Partners, yeni iş geliştirme projeleri ile müşterilerine önemli fırsatları yakalama fırsatı yaratmaktadır.

İş Geliştirme

Hizmetleri

AA and Partners tarafından,

 

 • Enerji  (Termik ve Yenilenebilir Enerji Santralleri, LNG terminalleri, Rafineriler ve petrol & gaz işleme tesisleri) ,
 • Su ve Çevre (Su Arıtma tesisleri, Waste to Energy tesisleri, biyoethanol tesisleri, desalinasyon tesisleri, PPP projeleri) ,
 • İnşaat, tasarım ve mimarlık
 • sektörlerinde faaliyet gösteren uluslararası yatırımcı, yüklenici ve tedarikçi firmalara temsilcilik ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

 

Dünyanın alanlarında önde gelen firmalarının temsilciliğini sürdüren AA and Partners, yeni iş geliştirme projeleri ile müşterilerine önemli fırsatları yakalama fırsatı yaratmaktadır. AA and Partners, temsilciliğini yapmış olduğu firmalara Türkiye, Rusya, Türki Cumhuriyetler ve Afrika’da özel sektör ve kamu kuruluşlarına uzman oldukları alanlarda hizmet vermelerini sağlamaktadır. AA and Partners, temsilcisi olduğu firmaların bulunduğu ülkelerde en uygun ve rekabetçi çözüm ortakları ve stratejik partnerleri de bulmasına yardımcı olmaktadır.

Ayrıca ilgili sektörlerde özet olarak aşağıdaki hizmetler de sunulmaktadır,

 

 • Fizibilite çalışmaları
 • İhalelere ilişkin ön yeterlilik ve yeterlilik dosyalarının hazırlanması
 • Şartname hazırlama
 • Projelerin her aşamasında raporlama
 • Proje geliştirme
 • Lisans ve ruhsat başvuru dosyalarının hazırlanması, süreç takibi
 • Tedarikçi (vendor) listelerinin hazırlanması

Pazar Araştırma

Hizmetleri

AA and Partners, inşaat, enerji, su ve çevre sektörlerinde yer alan müşterileri için bulundukları coğrafyada daha verimli çalışabilmeleri ve daha rekabetçi olabilmeleri için ihtiyaca özel hazırlanmış (tailor made) çözümler sunmaktadır. Bu çözümler aşağıdaki şekilde özetlenebilir,

 

 • Market analiz raporlarının hazırlanması, potansiyel fırsatların belirlenmesi, rakip analizleri yapılması ve müşterilerin karar mercileri ile toplantıların organize edilmesi ve stratejik danışmanlık hizmetlerinin sunulması
 • İlgili mevzuatlara uygun olarak ihalelere hazırlık çalışmalarının yapılması, yeterlilik ve ihale dosyalarının hazırlanması hizmetlerinin sunulması
 • Projenin olduğu ülkedeki mevzuat ve standartlara/kodlara göre mimari, mekanik, elektrik ve inşaat projelerine göre mühendislik hizmetlerinin sunulması
 • İhalelere yönelik olarak yerel tedarikçilerden en uygun ve rekabetçi tekliflerin alınması vasıtası ile ihale fiyatı planlaması, fiyat tahminleri, satınalma önerileri, BOQ hazırlıkları, bütçe planlaması, ilgili sözleşmelerin hazırlanması ve sözleşme müzakereleri hizmetlerinin sunulması
 • Spesifik projelere yönelik olarak kalite kontrol, fiyat kontrol ve iş planı kontrolünü içeren proje yönetim hizmetlerinin sunulması
 • Müşteriler ile ilişkilerin sağlamlaştırılmasına yönelik olarak bürokratik destek verilmesi

Şirket Kuruluş

Hizmetleri

AA and Partners aşağıda yer alan şirket kuruluş hizmetleri konularında da müşterilerine hizmetler sunmaktadır.

 

 • Şirket kuruluşları: Anonim şirket, Limited Şirket, Yabancı uyruklu şirketlerin Türkiye Şubesi ve İrtibat bürosu kuruluşları,
 • Yabancı Personel Çalışma izni: Kurulacak şirkette Türk ve Yabancı personel çalıştırılması için çalışma ve ikamet izinlerinin alınması ve yasal çalışmalar hakkında bilgilendirme.
 • Şirket kuruluşu, kuruluş sonrası sermaye artırımı ve azaltılması, gerektiğinde ana sözleşmede değişiklikler yapılması,
 • Türkiye’de vergi ve muhasebe sistemi hakkında yasal sorumluluklarınız,
 • Şirketin sermaye artırarak yeni ortaklar kabul etmesi, başka şirketlere ortak olunması, şirket birleşmeleri,
 • Türkiye’de yatırım yapılması ve yatırımlarda devlet desteklerinden yararlanılması, yeni ortaklıklar kurması vb. her konuda kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunar.

Mali İdari ve Hukuki

Danışmanlık Hizmetleri

AA and Partners müşterilerine idari, hukuki ve finansal konularda özel hazırlanmış (tailor made) çözümler sunmaktadır.  Bu hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenmiştir,

 

İdari ve Finansal Hizmetler,

 

 • Şirket esas sözleşme değişikliği, şirket iç yönergeleri hazırlanması, Şirketlerin Yönetim Kurulu ve Genel Kurul Toplantılarının hazırlıklarının yapılması, nevi değişikliği, şirket birleşmeleri, adres nakil hizmetleri,
 • Detaylı İnceleme (Due Diligence) raporları hazırlanması hizmetleri.
 • Hukuki sorunlar hakkında; özellikle Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Rekabet Hukuku, Bankacılık Hukuku ve E-Ticaret Hukuku alanlarında, danışmanlık hizmeti vermek
 • Şirketlere ilişkin her türlü belge ve evrakın ve de her türlü sözleşmenin hazırlanması, risk analiz değerlendirmesi yapılması,
 • Türkiye’de vergi ve muhasebe konuları ile ilgili hizmetler,
 • Şirketin sermaye artırarak yeni ortaklar kabul etmesi, başka şirketlere ortak olunması, şirket birleşmeleri hizmetleri,
 • Türkiye’de yatırım yapılması ve yatırımlarda devlet desteklerinden yararlanılması, yeni ortaklıklar kurulması konularında kapsamlı danışmanlık hizmetleri sunulması.

 

Hukuki olarak aşağıda belirtilen alanlarda hizmetler sunulmaktadır,

 

 • Enerji Hukuku
 • Özelleştirmeler
 • Birleşmeler ve Devralmalar
 • Proje Finansmanı
 • Bankacılık ve Finans
 • Ticaret ve Şirketler Hukuku
 • İhtilaf Çözümü ve Tahkim
 • Kamulaştırma
 • İnşaat, Altyapı ve Kamu Özel Ortaklığı
 • İş Hukuku
 • Vergi Hukuku
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

Yerel Destek

Hizmetleri

AA and Partners aşağıda yer alan Yerel Destek Hizmetleri konularında müşterilerine daha fazla alanda hizmet sunmaktadır.

 

 • Çalışma İzin Hizmetleri
 • Yetenekli Personel seçiminde İK Hizmetleri
 •  Yerel alımlarda satın alım danışmanlık hizmetleri
 • Toplantı Odası, ofis ve Ofis malzeme kiralama hizmetleri
 • İthalat, İhracat ve gümrükleme danışmanlık hizmetleri
 • Transfer ve konaklama Hizmetleri
 • Havaalanından VİP servis hizmetleri
 • Konaklama Hizmetleri

Copyright © 2016

 

AA and PARTNERS web sitesinde her türlü bilgiyi ve görseli değiştirme,

düzeltme ve yayınlama hakkını saklı tutar.

HAKKIMIZDA

HİZMETLERİMİZ

KALİTE STANDARTLARI

KARİYER

İLETİŞİM

Copyright © 2016

 

AA and PARTNERS web sitesinde her türlü bilgiyi ve görseli değiştirme,

düzeltme ve yayınlama hakkını saklı tutar.